Globalization & Localization AssociationGlobalizační a lokalizační asociace je předním světovým obchodním sdružením v odvětví jazykových služeb. Jako nezisková organizace poskytuje zdroje, vzdělání a podporu a zabývá se výzkumem pro tisíce společností z celého světa.

Vizí organizace GALA je představovat společný hlas a být zdrojem pro podnikatelské subjekty v celém oboru překladatelství. Aspenu a další své členy podporuje vytvářením společenství, prosazováním norem, sdílením znalostí a pokroky v oblasti technologií..

  • GALA je celosvětovým, nezávislým společenstvím pro obor profesionálních překladů, lokalizací a tlumočení.
  • Nabízí objektivní platformu ke sdílení informací a spolupráci, školení a profesionální rozvoj.
  • Publikace, online školení, akce a další síťové a rozvojové programy GALA pomáhají jazykovým odborníkům se zlepšováním jejich individuálního výkonu i výkonu celé jejich organizace, aby mohli plnit požadavky dané vícejazyčnými trhy.
  • Vytváří a podporuje otevřené, nechráněné snahy o rozšíření a posílení odvětví jazykových služeb prostřednictvím norem, projektů a iniciativ spolu s dalšími organizacemi a institucemi.
  • GALA aktivně prosazuje překlady, lokalizace a tlumočení jako základní součást globálního podnikání. Dále provádí osvětu pro podnikatele obecně a vysvětluje nesmírné výhody, které obor jazykových služeb přináší podnikání v globálním měřítku.
  • GALA zdůrazňuje důležitost překladů, lokalizací a tlumočení pro zákonodárce, pedagogy a veřejnou správu.
  • Pomohla Aspenu uvést do globálního obchodního společenství.