Hospodářská komora České republiky je:

  • Nezávislá organizace podporující obchod
  • Největší a nejreprezentativnější podnikatelská asociace v České republice, zastupující malé, střední a velké podniky, osoby samostatně výdělečně činné, asociace, odbory a cechy
  • Síťregionální (regionální a místní komory) i profesní (odbory, asociace, cechy atd.)
  • Platforma pro více než 14 tisíc členů zastupujících 60 % národního HDP a 66 % ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky
  • Člen evropských a mezinárodních organizací: EUROCHAMBRES (Asociace evropských obchodních a průmyslových komor), ICC (Mezinárodní obchodní komora) a má zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Regionální hospodářská komora Brno je nezávislý právní subjekt a součást sítě Hospodářské komory České republiky. Byla založena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a je registrována v obchodním rejstříku. Jejím účelem je podpora podnikatelských aktivit a propagace a ochrana zájmů jejích členských společností.


Členství v Regionální hospodářské komoře Brno má v současné době přibližně 450 firem působících v Brně a okolí. Tento počet členů činí z Regionální hospodářské komory Brno jednu z největších hospodářských komor v České republice. Tomu odpovídá i značný rozsah služeb, které nabízí. Ačkoli jsou primárně určeny pro členy, mohou těchto služeb využívat i další společnosti.