V celém světě existuje přibližně 7 000 jazyků. Některé z nich existují pouze v mluvené formě. Každý z těchto 7 000 jazyků je pro určitou skupinu lidí mateřským jazykem.

Mezinárodní den mateřského jazyka by měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků.

Cílem je chránit jazykovou různorodost a snažit se zamezit zániku malých jazyků.