U jazykových služeb oceňují naši zákazníci zejména tyto přednosti:

Překlady:

 • Překlady do italštiny s dodržením odborné terminologie
 • Vyhotovení překladů do italštiny v expresních termínech během 24 hodin
 • Možnost přímé kombinace překladů v italském jazyce s jakýmkoliv z dalších 50 jazyků
 • Možnost konzultací s italsky mluvícím překladatelem v rámci kterékoliv z našich poboček
 • Možnost zajištění stejného překladatele pro všechny zadané překlady do italštiny
 • Výrazná finanční úspora při překladech do italštiny při využití CAT nástrojů
 • Zpracování grafických materiálů v italštině

Lokalizace:

 • Lokalizace do italštiny řízené zkušeným týmem, včetně specialisty z oboru
 • Přizpůsobení kulturním a jiným zvyklostem italského prostředí
 • Dlouholeté zkušenosti s lokalizací softwarewebových stránek či her do italského jazyka
 • Vhodné využití CAT nástrojů pro lokalizaci do italštiny
 • Využití nových trendů při lokalizačních projektech do italského jazyka

Tlumočení:

 • Tlumočení do italštiny specialistou v oboru
 • Kompletní zajištění celého projektu, včetně tlumočnické techniky
 • Odpovídající počet tlumočníků italského jazyka
 • Několikadenní tlumočení italštiny v zahraničí
 • Důsledné nastudování souvisejících materiálů před tlumočenou akcí
 • Zajištění tlumočníka italského jazyka v expresních termínech