U jazykových služeb oceňují naši zákazníci zejména tyto přednosti:

Překlady:

 • Překlady do ruštiny s dodržením odborné terminologie
 • Vyhotovení překladů do ruštiny v expresních termínech během 24 hodin
 • Možnost přímé kombinace překladů v ruském jazyce s jakýmkoliv z dalších 50 jazyků
 • Možnost konzultací s rusky mluvícím překladatelem v rámci kterékoliv z našich poboček
 • Možnost zajištění stejného překladatele pro všechny zadané překlady do ruštiny
 • Výrazná finanční úspora při překladech do ruštiny při využití CAT nástrojů
 • Zpracování grafických materiálů v ruštině

Lokalizace:

 • Lokalizace do ruštiny řízené zkušeným týmem, včetně specialisty z oboru
 • Přizpůsobení kulturním a jiným zvyklostem ruského prostředí
 • Dlouholeté zkušenosti s lokalizací softwarewebových stránek či her do ruského jazyka
 • Vhodné využití CAT nástrojů pro lokalizaci do ruštiny
 • Využití nových trendů při lokalizačních projektech do ruského jazyka

Tlumočení:

 • Tlumočení do ruštiny specialistou v oboru
 • Kompletní zajištění celého projektu, včetně tlumočnické techniky
 • Odpovídající počet tlumočníků ruského jazyka
 • Několikadenní tlumočení ruštiny v zahraničí
 • Důsledné nastudování souvisejících materiálů před tlumočenou akcí
 • Zajištění tlumočníka ruského jazyka v expresních termínech