Značný vliv má rovněž rychlost zpracování nebo požadavek vyhotovení překladu několika jazykových verzí současně. Tato situace nastává například při inovaci produktu spojené s potřebou aktualizace související dokumentace.

Jednotnost stylu překladu a použité terminologie zajišťujeme pomocí těchto nástrojů, případně jejich kombinací:

    • Koordinátor jazykového stylu a terminologie

Úloha koordinátora spočívá v určení závazné terminologie a stylu, jejich distribuci včetně požadavků zákazníka mezi jednotlivé členy překladatelského týmu a následnou kontrolu dodržování.

    • Správa terminologie

Extrakce nejčastěji používaných termínů a slovních spojení ze zdrojového textu; překlad těchto termínů spolu s konzultací a doporučení standardně používané oborové terminologie; import schválené terminologie do překladových nástrojů a terminologických databází za účelem zajištění konzistentního překladu.

    • Příručka doporučeného stylu překladu

Příručky stylu překladu (tzv. style guide) a ustálených slovních obratů cílového jazyka s ohledem na oborové zvyklosti a požadavky zákazníka vytvoříme nebo od zákazníka přijmeme.