Zásadou společnosti je v tomto oboru poskytovat komplexní službu a vyhovět tak plně zákazníkovi.

Politikou společnosti je trvale a kvalifikovaně uspokojovat stále rostoucí požadavky zákazníka na nejvyšší odborné úrovni.

Neustále zlepšování a rozvoj zajišťujeme dodržováním následujících zásad:

    • Závazek společnosti

Systém managementu kvality přispívá ve všech oblastech naší společnosti k systematickému 
a efektivnímu řízení činností,
 jejichž výsledkem je kvalitní a konkurenceschopná služba. Uplatňování, udržování a trvalé zlepšování managementu kvality slouží k uspokojování potřeb a požadavků jak našich zákazníků, tak našich zaměstnanců i dodavatelů.

    • Zaměření na zákazníka

Požadavek a spokojenost zákazníka je rozhodujícím kritériem, které určuje kvalitu naší služby. Zásadou společnosti je poskytovat zákazníkovi maximální prostor pro sdělení svých potřeb, požadavků a očekávání. Společnost se zavazuje neustále sledovat vývoj trhu a přizpůsobovat své činnosti jeho požadavkům.

    • Vedení a řízení zaměstnanců

Společnost soustavně řídí vzdělávání všech zaměstnanců zejména v oblasti cizích jazyků, výpočetní techniky a kvality. Klademe důraz na zpětnou vazbu fungování motivačního a vzdělávacího systému. Přesné vymezení odpovědností a pravomocí a řízený, přehledný a efektivní tok informací jsou nezbytným zázemím pro kvalitní práci zaměstnanců a pro možnost přispívat ke zlepšení kvality.

    • Výběr a hodnocení dodavatelů

Systém výběru dodavatelů je založen na pravidelném testování, pro jehož vyhodnocování slouží více kategorií. Hodnocení dodavatelů realizujeme průběžně a pravidelně tak, aby jeho výsledky podávaly aktuální informace o vlastnostech dodavatele. Hodnocení dodavatelů vychází z profesních odborných požadavků a z potřeb a požadavků zákazníků.

    • Zvyšování prosperity a stability společnosti

Společnost dbá na to, aby zdokonalování interních procesů a systematické vedení vedly k finančnímu rozvoji. Zásadou je být ziskovou společností a vytvářet tak prostředky pro získávání nových zákazníků a zvyšování obchodního potenciálu.