Korektury

Korektura jazyková, odborná, předtisková a in-context review

Po analýze potřeb vám navrhneme řešení obsahující potřebné korektury pro daný projekt.

Jazyková korektura je základní jazykovou kontrolou překladu. Korektor pracuje s originálním textem i překladem a zaměřuje se na jeho gramatickou stránku. Cílem je, aby výsledný překlad neměl jazykové nedostatky.

Odborná korektura zkontroluje odbornou terminologii použitou v překladu a je prováděna korektorem, který je specialistou v daném oboru. Cílem je zajištění terminologické bezchybnosti a adekvátního použití odborných výrazů. Ve spolupráci se zákazníkem aplikujeme terminologický slovník, abychom si definovali ustálené termíny.

Předtisková korektura je nutná pro text určený k publikování nebo reprodukci. Korigujeme celý text a kontrolujeme i grafickou úpravu (polygrafická korektura).

In-context review je korektura, která srovnává významovou stránku překladu se zdrojovým textem poté, co dostaneme text doplněný obrázky nebo jinou obrazovou dokumentací.

Korektury od jazykových a oborových odborníků.

 

Snažíme se vyvarovat možnosti vzniku chyb. Proto jsou naše postupy nastaveny tak, aby výsledný produkt eliminoval nedostatky. Korektury provádí pravidelně testovaní dodavatelé, experti na jazyk i daný obor.

Vždy navrhneme optimální řešení pro váš překlad včetně všech korektur

Vysvětlíme benefity daného řešení, a poté se postaráme o zajištění perfektního výsledku.

200 jazykových kombinací

Překlad, tlumočení i korektury realizujeme ve všech hlavních jazykových kombinacích.

Všechny typy korektur

Jazyková, odborná, předtisková, in-context review, post-editing.

Zvolení správné korektury

Každý projekt vyžaduje jinou korekturu. Manuál pro jaderného fyzika potřebuje jinou korekturu než návod pro koncového spotřebitele.

Projektové řízení

Zajistíme dodržení dohodnutých termínů a rozpočtů.