Soudně ověřené překlady

Zajistíme pro vás překlad dokumentů se soudním ověřením

Výpisy z obchodních rejstříků, soudní rozhodnutí, plné moci, notářské zápisy nebo lékařské zprávy… to jsou příklady dokumentů, které mohou vyžadovat specifický typ překladu, který vyhotoví soudní překladatel. Slouží pro potřeby soudů, úřadů, firem v obchodním styku, ale také občanů při dokládání různých faktických údajů zaznamenaných v úředních dokumentech, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Soudní překlad je napevno svázán s originálem nebo s notářsky ověřenou kopií originálu. Zařídíme pro vás nejen soudně ověřený překlad, ale také potřebné notářské ověření originálu.

Zrealizujeme soudní ověření překladu, který jste si u nás nechali vyhotovit jako běžný překlad a následně jste zjistili, že jej potřebujete se soudním ověřením.

Máte dokument a nejste si jisti, zda je nutné mít soudně ověřený překlad? Naši projektoví manažeři posoudí účely užití dokumentu a doporučí řešení.

Soudně ověřené překlady nejvyšší kvality.

Při překladech se soudním ověřením klademe důraz na přesnost a speciální terminologii. Soudně ověřený překlad se plně shoduje s původním textem v originálním dokumentu, proto pro realizaci překladů vybíráme zkušené soudní překladatele, skutečné odborníky v daném oboru.

Mimo jiné vám v rámci poskytované služby zajistíme také notářské ověření či superlegalizaci dokumentu. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných odkladů.

Kvalita

Disponujeme širokou sítí kvalitních soudních překladatelů.

Flexibilita

Nabízíme běžné i expresní termíny. Reagujeme rychle a bez odkladu.

Komplexnost služby

Zajistíme nejen soudně ověřený překlad, ale i doprovodné služby, jako je notářské ověření dokumentu.