Překlady nebo lokalizace? Poradíme vám

Na základě vašich potřeb navrhneme optimální řešení, díky kterému vám budou rozumět zákazníci kdekoliv na světě.

Překlady a lokalizace

Postaráme se o to, aby byl váš obsah srozumitelný. V každé zemi, v každém jazyce

Samotný překlad nikdy není jedinou službou v našem procesu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Projdeme s vámi požadované jazykové kombinace, termíny vyhotovení, konečné užití a další atributy. Na některé projekty je vhodné použít specializovaný překladatelský software, vytvořit terminologický slovník nebo přizpůsobit text jazykovým, kulturním a dalším specifickým zvyklostem cílové země.

Zjistíme od vás všechny potřebné informace a zvolíme optimální řešení. Veškeré náležitosti jasně a srozumitelně vysvětlíme a připravíme profesionálně lokalizovaný obsah.

Komplexní překladatelsko-lokalizační proces může zahrnovat kromě překladu také analýzu a extrakci textu, vytvoření glosáře, sjednocení a revizi terminologie, jazykovou, odbornou a kontextovou korekturu, testování, kontrolu a předtiskovou korekturu.

Najdeme optimální řešení lokalizace pro každý projekt.

Nemusíte být obsahovým specialistou nebo odborníkem na překlady. Provedeme vás celým procesem až k perfektnímu výsledku.

Dobře zvolenými otázkami zjistíme všechny potřebné informace a navrhneme řešení, které je pro váš projekt optimální. Zabezpečíme, aby byl projekt odevzdaný v daném termínu a za stanovený rozpočet.

Zkušenosti

Máme desítky let zkušeností s jazykovými službami. Realizovali jsme všechny typy projektů: od jednorázové po několikaleté spolupráce.

Projektový tým

Každý projekt řídí projektový tým, který zajistí dodržení stanovených termínů a rozpočtů.

Kompletní nabídka služeb

Vyhotovíme překlady, připravíme glosáře, zajistíme korektury, lokalizace audio a video obsahu, testování i následnou kontrolu.

200 jazykových kombinací

Pracujeme v padesáti hlavních jazycích a jejich kombinacích.