Simultánní tlumočení

Poskytujeme simultánní tlumočení na profesionální úrovni

Simultánní tlumočení je nejtěžší překladatelskou disciplínou, kdy je proslov překládán v reálném čase. Tlumočníci zpravidla sedí v kabinkách, poslouchají ve sluchátkách projev a převádí jej do jednacích jazyků, mezi kterými si mohou účastníci zvolit do sluchátek ten nejvhodnější.

Pro konferenci nebo přednášku zvolíme optimální počet tlumočníků a zajistíme tlumočnickou techniku včetně technické podpory. Pro optimální průběh je nutné zvolit zpravidla dva tlumočníky na jazyk, ti se střídají v pravidelných intervalech.

Tlumočení realizujeme po celém světě a jsme schopni zajistit tlumočení v řadě oborů. Tlumočníci jsou zkušení, reprezentativní a disponují vysoce nadprůměrnými jazykovými dovednostmi.

Hladký průběh tlumočení zajistí projektový tým a profesionální tlumočník.

Každý projekt simultánního tlumočení je řízen projektovým týmem. Ten zajistí vhodné tlumočníky na danou konferenci nebo přednášku. Zajistíme tlumočnické kabinky, mikrofony, sluchátka a další potřebnou tlumočnickou techniku.

Realizovali jsme například simultánní tlumočení pro Mezinárodní atletickou federaci (IAAF) při konání Mistrovství světa v atletice juniorů, včetně zajištění tlumočnické techniky pro 300 účastníků a překladu do 4 jazyků (angličtina, francouzština, ruština, španělština).

Kombinace hlavních světových jazyků

Jsme schopni realizovat tlumočení v desítkách jazykových kombinací.

Tlumočení kdekoliv

Zajistíme tlumočení ve Francii, Nizozemí, Švédsku i USA.

Zajištění dostatečného množství zkušených tlumočníků

Výběr dodavatelů dle oborových specifik

Projektové řízení celého projektu

Navrhneme řešení podle potřeb zákazníka.

Flexibilita a rychlost

Při řešení požadavků zákazníků i při realizaci projektu.