Jsme spolehlivým partnerem

Spolupracujeme s nadnárodními společnostmi i s malými živnostníky.

Co o nás říkají naši klienti?

Adidas
Adidas
Naše spolupráce se společností Aspena byla naprosto bezvadná. Kromě vysoké kvality služeb, které poskytuje, jejího profesionálního technického vybavení a kvalifikovaných lokalizačních pracovníků si ceníme také konstruktivního přístupu projektových manažerů, kteří pomáhají řídit celý projekt. Věříme, že naše spolupráce bude takto úspěšně pokračovat i v budoucnosti.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Naše spolupráce se společností Aspena byla zahájena v roce 2010 a v průběhu následujících let pro nás Aspena realizovala několik rozsáhlých překladatelských projektů. Se službami zajišťovanými společností Aspena jsme velmi spokojeni a totéž můžeme říci o přístupu jejích zaměstnanců k řízení projektů. V únoru 2011 vyústila vzájemná spolupráce v podpis dlouhodobé smlouvy na překladatelské služby se společností Aspena.
Koyo
Koyo
Zvláštní důraz klademe na kvalitu přeložených textů a technickou terminologii a Aspena je dodavatelem, jenž je schopen plnit naše přísná kritéria. Počátek naší úspěšně spolupráce se společností Aspena se datuje do roku 2005, a protože pro nás Aspena od té doby realizovala více než 170 zakázek, můžeme zcela jistě doporučit její služby všem zákazníkům usilujícím o kvalitu a rychlost, kteří potřebují spolehlivého dodavatele překladatelských služeb.
Air Bank
Air Bank
Vzhledem k našim obchodním aktivitám jsme hledali vysoce kvalitního dodavatele překladatelských služeb, kterého jsme nalezli ve společnosti Aspena. Přestože naše spolupráce se společností Aspena začala teprve nedávno, jsme s ní velice spokojeni. Ceníme si nejen kvality překladů, nýbrž také flexibilního a ochotného přístupu jejích zaměstnanců.
Dimar
Dimar
Se službami, které nám poskytuje společnost Aspena, jsme spokojeni. Jsou realizovány v požadované kvalitě a určených termínech, i když jsou časově náročné. Tuto společnost vnímáme jako spolehlivého partnera, a tudíž můžeme doporučit její služby dalším klientům, kteří hledají poskytovatele kvalitních překladatelských služeb.
CzechTrade
CzechTrade
CzechTrade s Aspenou spolupracuje od roku 2004, kdy uspěla v náročném výběrovém řízení na překladatelské služby. Tato spolupráce pokračuje k vzájemné spokojenosti obou stran. Překlady, které vyžadujeme, jsou bez výjimky dodávány v domluvených termínech a splňují požadovanou kvalitu, i když jsou v mnoha případech požadavky velmi náročné s ohledem na odbornost i čas na realizaci.
Alpine Pro
Alpine Pro
Aspena pro nás pravidelně překládá texty vztahující se k našemu sortimentu výrobků. Nemáme pochyb, že naše spolupráce se společností Aspena bude pokračovat i v budoucnu v podobně úspěšném duchu jako doposud a že budeme její služby dále doporučovat všem dalším případným klientům hledajícím dodavatele vysoce kvalitních překladatelských služeb. Dodavatele, jehož zaměstnanci vždy pečlivě naslouchají požadavkům svých klientů.
LIEBHERR
LIEBHERR
S pracovníky Aspeny si skvěle rozumíme. Vždy byli velmi ochotní a udělali vše, co bylo v jejich silách, aby splnili naše požadavky. Tato pozitivní zkušenost se týká také vysoké kvality překladatelské práce a rovněž rychlých dodacích termínů, použití požadovaných formátů a DTP. Na úplném počátku naší spolupráce jsme byli seznámeni s klientskými a množstevními slevami, kterých jsme s radostí využili.
SIGMA GROUP
SIGMA GROUP
Velmi si ceníme nejen profesionálního přístupu zaměstnanců společnosti Aspena, ale také kvality jejích překladů a dodržování termínů. Na základě našich zkušeností můžeme Aspenu doporučit jako spolehlivého partnera i dalším zákazníkům.
SIEMENS
SIEMENS
Se společností Aspena spolupracujeme od roku 2002. Od té doby pro nás Aspena realizovala stovky objednávek. Naše smlouva o spolupráci s touto společností je důkazem, že hodláme oceňovat systematickou spolupráci i v budoucnosti. S kvalitou služeb společnosti Aspena jsme dlouhodobě spokojeni a můžeme doporučit ji i práci, kterou odvádí.
BIOVETA
BIOVETA
Aspena pro nás realizovala již více než 100 objednávek. Na naší spolupráci se společností Aspena si vážíme především její schopnosti poskytovat překlady v mnoha jazykových kombinacích. Spolupráci se společností Aspena můžeme doporučit všem potenciálním zákazníkům, kteří hledají vysoce kvalitního a flexibilního dodavatele nabízejícího široké spektrum překladatelských, tlumočnických a lokalizačních služeb.
TEVA
TEVA
U Aspeny si zvláště ceníme pohotovosti, s jakou poskytuje své služby, prvotřídní kvality jejích překladů a také nadšení, flexibility a odborného jednání jejích zaměstnanců a projektových manažerů dohlížejících na realizaci každé objednávky překladu.
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS
Jako francouzský výrobce automobilů se denně setkáváme s dokumenty ve francouzském jazyce. Naše hledání kvalitního dodavatele pro jejich překlad skončilo v roce 2005, kdy se naším dodavatelem stala Aspena. Se službami poskytovanými společností Aspena jsme spokojeni – nejen s ohledem na kvalitu či rychlost překladu, ale také s ohledem na vstřícný a profesionální přístup jejích zaměstnanců.
DELOITTE
DELOITTE
Se společností Aspena spolupracujeme od roku 2002. Dodává nám prvotřídní běžné a soudní překlady v několika jazykových kombinacích v oblastech zahrnujících daně, ekonomii, finance a obchod. Na základě našich zkušeností můžeme překladatelské a tlumočnické služby společnosti Aspena doporučit i dalším náročným klientům.
ORIFLAME
ORIFLAME
Služby společnosti Aspena využíváme dlouhodobě nejen z důvodu vysoce profesionální úrovně a kvality překladů, ale také kvůli flexibilnímu a vstřícnému přístupu zaměstnanců Aspeny k zákazníkům. Překlady jsou vždy dodávány v určených termínech a požadované kvalitě. Jsme přesvědčeni, že Aspena je spolehlivým a seriózním partnerem, jehož služby můžeme na základě našich zkušeností naprosto doporučit.
BOSCH
BOSCH
Po vyzkoušení řady překladatelských agentur jsme se rozhodli pro společnost Aspena. Tato společnost vždy dodávala překlady v domluvených termínech a v požadovaném grafickém formátu. Využíváme také jejích služeb komplexního krátkodobého i dlouhodobého tlumočení, v tuzemsku i zahraničí. Z různých překladatelských agentur, jež jsme vyzkoušeli, aktuálně považujeme služby společnosti Aspena za jedny z nejlepších a nejkomplexnějších. Rozhodně je můžeme doporučit.