Jsme spolehlivým partnerem

Spolupracujeme s nadnárodními společnostmi i s malými živnostníky.

Co o nás říkají naši klienti?

Adidas
Adidas
Naše spolupráce se společností Aspena byla naprosto bezvadná. Kromě vysoké kvality služeb, které poskytuje, jejího profesionálního technického vybavení a kvalifikovaných lokalizačních pracovníků si ceníme také konstruktivního přístupu projektových manažerů, kteří pomáhají řídit celý projekt. Věříme, že naše spolupráce bude takto úspěšně pokračovat i v budoucnosti.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Naše spolupráce se společností Aspena byla zahájena v roce 2010 a v průběhu následujících let pro nás Aspena realizovala několik rozsáhlých překladatelských projektů. Se službami zajišťovanými společností Aspena jsme velmi spokojeni a totéž můžeme říci o přístupu jejích zaměstnanců k řízení projektů. V únoru 2011 vyústila vzájemná spolupráce v podpis dlouhodobé smlouvy na překladatelské služby se společností Aspena.
Koyo
Koyo
Zvláštní důraz klademe na kvalitu přeložených textů a technickou terminologii a Aspena je dodavatelem, jenž je schopen plnit naše přísná kritéria. Počátek naší úspěšně spolupráce se společností Aspena se datuje do roku 2005, a protože pro nás Aspena od té doby realizovala více než 170 zakázek, můžeme zcela jistě doporučit její služby všem zákazníkům usilujícím o kvalitu a rychlost, kteří potřebují spolehlivého dodavatele překladatelských služeb.
Air Bank
Air Bank
Vzhledem k našim obchodním aktivitám jsme hledali vysoce kvalitního dodavatele překladatelských služeb, kterého jsme nalezli ve společnosti Aspena. Přestože naše spolupráce se společností Aspena začala teprve nedávno, jsme s ní velice spokojeni. Ceníme si nejen kvality překladů, nýbrž také flexibilního a ochotného přístupu jejích zaměstnanců.
Dimar
Dimar
Se službami, které nám poskytuje společnost Aspena, jsme spokojeni. Jsou realizovány v požadované kvalitě a určených termínech, i když jsou časově náročné. Tuto společnost vnímáme jako spolehlivého partnera, a tudíž můžeme doporučit její služby dalším klientům, kteří hledají poskytovatele kvalitních překladatelských služeb.
Czech trade
Czech trade
CzechTrade s Aspenou spolupracuje od roku 2004, kdy uspěla v náročném výběrovém řízení na překladatelské služby. Tato spolupráce pokračuje k vzájemné spokojenosti obou stran. Překlady, které vyžadujeme, jsou bez výjimky dodávány v domluvených termínech a splňují požadovanou kvalitu, i když jsou v mnoha případech požadavky velmi náročné s ohledem na odbornost i čas na realizaci.
Alpine Pro
Alpine Pro
Aspena pro nás pravidelně překládá texty vztahující se k našemu sortimentu výrobků. Nemáme pochyb, že naše spolupráce se společností Aspena bude pokračovat i v budoucnu v podobně úspěšném duchu jako doposud a že budeme její služby dále doporučovat všem dalším případným klientům hledajícím dodavatele vysoce kvalitních překladatelských služeb. Dodavatele, jehož zaměstnanci vždy pečlivě naslouchají požadavkům svých klientů.
LIEBHERR
LIEBHERR
S pracovníky Aspeny si skvěle rozumíme. Vždy byli velmi ochotní a udělali vše, co bylo v jejich silách, aby splnili naše požadavky. Tato pozitivní zkušenost se týká také vysoké kvality překladatelské práce a rovněž rychlých dodacích termínů, použití požadovaných formátů a DTP. Na úplném počátku naší spolupráce jsme byli seznámeni s klientskými a množstevními slevami, kterých jsme s radostí využili.
SIGMA GROUP
SIGMA GROUP
Velmi si ceníme nejen profesionálního přístupu zaměstnanců společnosti Aspena, ale také kvality jejích překladů a dodržování termínů. Na základě našich zkušeností můžeme Aspenu doporučit jako spolehlivého partnera i dalším zákazníkům.
SIEMENS
SIEMENS
Se společností Aspena spolupracujeme od roku 2002. Od té doby pro nás Aspena realizovala stovky objednávek. Naše smlouva o spolupráci s touto společností je důkazem, že hodláme oceňovat systematickou spolupráci i v budoucnosti. S kvalitou služeb společnosti Aspena jsme dlouhodobě spokojeni a můžeme doporučit ji i práci, kterou odvádí.
BIOVETA
BIOVETA
Aspena pro nás realizovala již více než 100 objednávek. Na naší spolupráci se společností Aspena si vážíme především její schopnosti poskytovat překlady v mnoha jazykových kombinacích. Spolupráci se společností Aspena můžeme doporučit všem potenciálním zákazníkům, kteří hledají vysoce kvalitního a flexibilního dodavatele nabízejícího široké spektrum překladatelských, tlumočnických a lokalizačních služeb.
TEVA
TEVA
U Aspeny si zvláště ceníme pohotovosti, s jakou poskytuje své služby, prvotřídní kvality jejích překladů a také nadšení, flexibility a odborného jednání jejích zaměstnanců a projektových manažerů dohlížejících na realizaci každé objednávky překladu.
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS
Jako francouzský výrobce automobilů se denně setkáváme s dokumenty ve francouzském jazyce. Naše hledání kvalitního dodavatele pro jejich překlad skončilo v roce 2005, kdy se naším dodavatelem stala Aspena. Se službami poskytovanými společností Aspena jsme spokojeni – nejen s ohledem na kvalitu či rychlost překladu, ale také s ohledem na vstřícný a profesionální přístup jejích zaměstnanců.
DELOITTE
DELOITTE
Se společností Aspena spolupracujeme od roku 2002. Dodává nám prvotřídní běžné a soudní překlady v několika jazykových kombinacích v oblastech zahrnujících daně, ekonomii, finance a obchod. Na základě našich zkušeností můžeme překladatelské a tlumočnické služby společnosti Aspena doporučit i dalším náročným klientům.
ORIFLAME
ORIFLAME
Služby společnosti Aspena využíváme dlouhodobě nejen z důvodu vysoce profesionální úrovně a kvality překladů, ale také kvůli flexibilnímu a vstřícnému přístupu zaměstnanců Aspeny k zákazníkům. Překlady jsou vždy dodávány v určených termínech a požadované kvalitě. Jsme přesvědčeni, že Aspena je spolehlivým a seriózním partnerem, jehož služby můžeme na základě našich zkušeností naprosto doporučit.
BOSTON SCIENTIFIC
BOSTON SCIENTIFIC
Se společností Aspena pracujeme od roku 2007. Vybrali jsme si ji za našeho poskytovatele obzvláště pro její schopnost překládat vysoce odborné texty, které v mnoha případech potřebujeme v expresních termínech. Podle dosavadních zkušeností s prací společnosti Aspena máme za to, že je to profesionální, spolehlivý a vysoce kvalitní dodavatel překladů, jehož služby hodláme používat v budoucnosti a jehož bychom rádi doporučili dalším našim klientům.
BOSCH
BOSCH
Po vyzkoušení řady překladatelských agentur jsme se rozhodli pro společnost Aspena. Tato společnost vždy dodávala překlady v domluvených termínech a v požadovaném grafickém formátu. Využíváme také jejích služeb komplexního krátkodobého i dlouhodobého tlumočení, v tuzemsku i zahraničí. Z různých překladatelských agentur, jež jsme vyzkoušeli, aktuálně považujeme služby společnosti Aspena za jedny z nejlepších a nejkomplexnějších. Rozhodně je můžeme doporučit.