Důraz klademe zejména na jazykovou přesnost, faktickou správnost a srozumitelnost. Naši překladatelé obvykle překládají texty z cizího jazyka do své mateřštiny, disponují nadprůměrnou znalostí obou jazyků a vynikajícími znalostmi lingvistických disciplín, jako je gramatika, stylistika a syntax.

Poskytujeme:

Kvalitní překlad není jen doslovně přeložený text. Jedná se o komplexní jazykovou službu zahrnující řadu kroků. Naši překladatelé, korektoři, editoři a oboroví specialisté věnují maximální pozornost odborné přesnosti, terminologické jednotnosti a jazykové správnosti. Součástí procesu je rovněž DTP zpracování zajištěné týmy interních grafiků. Případný velkonákladový tisk zajišťujeme ve spolupráci s prověřeným dlouholetým partnerem.

Naše týmy projektových manažerů mají dlouholeté zkušenosti s řízením krátkých, expresních i několikaletých projektů. Veškeré procesy jsou striktně řízeny normou ISO 9001. Zavedené postupy napomáhají nepřetržité kontrole, individuálnímu přístupu k zákazníkovi a neustálému zlepšování. 

Na projektech našich zákazníků pracujeme v případě potřeby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Naše překlady jsou O TŘÍDU VÝŠ.