U jazykových služeb oceňují naši zákazníci zejména tyto přednosti:

Překlady:

 • Překlady do angličtiny s dodržením odborné terminologie
 • Vyhotovení překladů do angličtiny v expresních termínech během 24 hodin
 • Možnost přímé kombinace překladů v anglickém jazyce s jakýmkoliv z dalších 50 jazyků
 • Možnost konzultací s anglicky mluvícím překladatelem v rámci kterékoliv z našich poboček
 • Možnost zajištění stejného překladatele pro všechny zadané překlady do angličtiny
 • Výrazná finanční úspora při překladech do angličtiny při využití CAT nástrojů
 • Zpracování grafických materiálů v angličtině

Lokalizace:

 • Lokalizace do angličtiny řízené zkušeným týmem, včetně specialisty z oboru
 • Přizpůsobení kulturním a jiným zvyklostem anglického prostředí
 • Dlouholeté zkušenosti s lokalizací softwarewebových stránek či her do anglického jazyka
 • Vhodné využití CAT nástrojů pro lokalizaci do angličtiny
 • Využití nových trendů při lokalizačních projektech do anglického jazyka

Tlumočení:

 • Tlumočení do angličtiny specialistou v oboru
 • Kompletní zajištění celého projektu, včetně tlumočnické techniky
 • Odpovídající počet tlumočníků anglického jazyka
 • Několikadenní tlumočení angličtiny v zahraničí
 • Důsledné nastudování souvisejících materiálů před tlumočenou akcí
 • Zajištění tlumočníka anglického jazyka v expresních termínech