Jako soudní překlady se obvykle zpracovávají:

  • výpisy z rejstříku trestů
  • výpisy z obchodních rejstříků
  • doklady o vzdělání
  • plné moci
  • notářské zápisy
  • soudní rozhodnutí
  • rodné, oddací a úmrtní listy
  • dokumenty při komunikaci se zahraničními úřady a institucemi
  • technické průkazy k vozidlům apod.

Soudní překlad se zpravidla skládá z úvodní části, kde je uvedeno do/z kterého jazyka je překlad proveden, originálu (popř. notářem ověřené kopie), překladu a překladatelské doložky v jazyce, do kterého je text přeložen.

Notářské ověření vašich dokumentů zajistíme v rámci poskytované služby.