Bezpečnostní požadavky zhotovitel

Technické a bezpečnostní požadavky na zhotovitele/dodavatele společnosti Aspena, s.r.o.,
IČ0 60751185, platné a účinné od 15. 8. 2018


Tyto minimální zásady chování definují principy a požadavky společnosti Aspena, s.r.o. na její zhotovitele/dodavatele a obchodní partnery. Společnost Aspena si vyhrazuje právo tyto požadavky změnit. Společnost Aspena, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s každým zhotovitelem/dodavatelem, který nebude schopen prokázat, že tyto požadavky dodržuje sám nebo některý z jeho subdodavatelů.
 
Zhotovitel/dodavatel je povinen dodržovat následující podmínky:
 

  1. Neukládat překladová data do cloudových úložišť mimo níže uvedených.
  2. Uchovávat překladová data vždy na šifrovaném disku nebo zajistit přístup k datům na základě autorizace (zadání jména a hesla).
  3. Vždy šifrovat překladová data na přenosném zařízení (např. notebook, flash paměť).
  4. Pravidelně aktualizovat software na všech zařízeních, na kterých jsou data zpracovávána nebo ukládána.
  5. Instalovat a pravidelně aktualizovat antivirový software na všech zařízeních, na kterých jsou data zpracovávána nebo ukládána.
  6. Zabezpečit síť, ke které jsou připojena zařízení obsahující překládaná data firewallem, který je pravidelně aktualizován.
  7. Překladová data přenášet přes Internet pouze následujícími způsoby: firemní e‑mail Aspena, úložiště aspena.sharepoint.com, aspena.WeTransfer.com, data.aspena.com.
  8. Nepoužívat cloudové služby (online translatory, speech2text služby atp.) pro překlad nebo úpravu překladových dat.