Bezpečnostní požadavky zhotovitel

Technické a bezpečnostní požadavky na zhotovitele/dodavatele společnosti Aspena, s.r.o., IČO 60751185, se sídlem Gorkého 15, 602 00 Brno, Česká republika, a společnosti Aspena, s.r.o., IČO: 35845040, se sídlem Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dále jen jako společnosti Aspena, platné a účinné od 15. 8. 2018

Tyto minimální zásady chování definují principy a požadavky společností Aspena na jejich zhotovitele/dodavatele a obchodní partnery. Společnosti Aspena si vyhrazují právo tyto požadavky změnit. Společnosti Aspena si vyhrazují právo ukončit spolupráci s každým zhotovitelem/dodavatelem, který nebude schopen prokázat, že tyto požadavky dodržuje sám nebo některý z jeho subdodavatelů.

 
Zhotovitel/dodavatel je povinen dodržovat následující podmínky:
 

  1. Neukládat překladová data do cloudových úložišť mimo níže uvedených.
  2. Uchovávat překladová data vždy na šifrovaném disku nebo zajistit přístup k datům na základě autorizace (zadání jména a hesla).
  3. Vždy šifrovat překladová data na přenosném zařízení (např. notebook, flash paměť).
  4. Pravidelně aktualizovat software na všech zařízeních, na kterých jsou data zpracovávána nebo ukládána.
  5. Instalovat a pravidelně aktualizovat antivirový software na všech zařízeních, na kterých jsou data zpracovávána nebo ukládána.
  6. Zabezpečit síť, ke které jsou připojena zařízení obsahující překládaná data firewallem, který je pravidelně aktualizován.
  7. Překladová data přenášet přes Internet pouze následujícími způsoby: firemní e‑mail Aspena, úložiště aspena.sharepoint.com, aspena.WeTransfer.com, data.aspena.com.
  8. Nepoužívat cloudové služby (online translatory, speech2text služby atp.) pro překlad nebo úpravu překladových dat.