Korektury od zkušených korektorů a jazykových expertů

Po analýze potřeb vám navrhneme řešení obsahující potřebné korektury pro daný projekt.

Be Understood

 

Korektura jazyková, odborná, předtisková a in‑context review

Jazyková korektura je základní jazykovou kontrolou překladu. Korektor pracuje s originálním textem i překladem a zaměřuje se na jeho gramatickou stránku. Cílem je, aby výsledný překlad neměl jazykové nedostatky.

Odborná korektura zkontroluje odbornou terminologii použitou v překladu a je prováděna korektorem, který je specialistou v daném oboru. Cílem je zajištění terminologické bezchybnosti a adekvátního použití odborných výrazů. Ve spolupráci se zákazníkem aplikujeme terminologický slovník, abychom si definovali ustálené termíny.

Předtisková korektura je nutná pro text určený k publikování nebo reprodukci. Korigujeme celý text a kontrolujeme i grafickou úpravu (polygrafická korektura).

In‑context review je korektura, která srovnává významovou stránku překladu se zdrojovým textem poté, co dostaneme text doplněný obrázky nebo jinou obrazovou dokumentací.

 

 

 

 

 

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Vždy navrhneme optimální řešení pro váš překlad včetně všech korektur

Vždy navrhneme optimální řešení pro váš překlad včetně všech korektur

Vysvětlíme benefity daného řešení, a poté se postaráme o zajištění perfektního výsledku.

200 jazykových kombinací

200 jazykových kombinací

Překlad, tlumočení i korektury realizujeme ve všech hlavních jazykových kombinacích.

Všechny typy korektur

Všechny typy korektur

Jazyková, odborná, předtisková, in-context review, post-editing.

Zvolení správné korektury

Zvolení správné korektury

Každý projekt vyžaduje jinou korekturu. Manuál pro jaderného fyzika potřebuje jinou korekturu než návod pro koncového spotřebitele.