Mobilní aplikace v rodném jazyce

Téměř 3 miliardy lidí na světě používají chytrý telefon. To jsou téměř 3 miliardy potenciálních zákazníků.

Be Understood

Nabízíme řešení pro vývojáře mobilních aplikací z celého světa

Mobilní aplikace a jejich překlad je velmi mladou disciplínou, první obchod s mobilními aplikacemi byl spuštěn teprve v červenci roku 2008. Za tuto dobu jich vývojáři vytvořili přes 5 milionů. Ve spojení s informací, že uživatelů chytrých telefonů jsou téměř 3 miliardy, se tento tržní segment jeví jako obchodně velmi zajímavý.

Překlad a lokalizace aplikace je jednou z nejdůležitějších vlastností, která rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu mobilní aplikace. Uživatelé chtějí používat aplikace v jazyce, který je jim blízký a rozumí mu nejlépe. To je fakt.

Překlad aplikace má mnoho specifických kroků, které je nutné dodržet pro optimální výsledek. Textu není v aplikacích mnoho, proto je nutné dbát na správnou volbu každého slova, aby byl zachován jeho přesný význam. Například pokud slovo „Start“ znamená v aplikaci spuštění, nelze přeložit slovo jako „Začátek“.

Přeložená aplikace dále prochází testováním, které má za cíl zkontrolovat, zda je výsledek vhodný pro daný trh a text je na správném místě. Pokud je přeložený text příliš dlouhý a nepasuje do předem daného prostoru, musí se zvolit jiné slovní spojení nebo se musí upravit vzhled aplikace. Testování a kontrola uživateli na daném trhu je pro optimální výsledek nejdůležitějším krokem.

Komplexní řešení včetně testování na daném trhu

Kromě samotného překladu zahrnuje náš proces lokalizace celou řadu dalších technických a lingvistických činností. Text nejprve extrahujeme a připravíme k překladu. Poté jej zanalyzujeme za účelem sjednocení terminologie a stylu překladu. Terminologii revidujeme s ohledem na obor a jazykové trendy a zvyklosti cílového jazyka. Následuje samotný překlad se všemi potřebnými korekturami. Poté následuje vizuální kontrola, která zajistí správný vzhled.

Zkušenosti

Zkušenosti

Překládali jsme nespočet mobilních aplikací různého rozsahu. Velké multiplatformní aplikace s miliony uživatelů nebo menší aplikace určené pro interní užití.

Bezstarostný a kompletní servis

Bezstarostný a kompletní servis

Texty z aplikace exportujeme a přeložené je opět importujeme zpět. Včetně skrytých tagů, které se pouhým vykopírováním „ztratí v překladu“.

Revize textu

Revize textu

Text revidujeme s ohledem na zvyklosti cílového jazyka.

Vizuální kontrola konečné podoby

Vizuální kontrola konečné podoby

Zjistíme, zda není v aplikaci některý text příliš dlouhý pro dané textové pole, případně jej upravíme tak, aby přesně pasoval do výsledného prostoru.

Dlouhodobá spolupráce po skončení projektu

Dlouhodobá spolupráce po skončení projektu

Našim klientům zajišťujeme překlad nového obsahu se zachováním použité terminologie.

Libovolný formát

Libovolný formát

Pomocí specializovaných překladatelských nástrojů si poradíme s jakýmkoliv formátem.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH