Překlady webových stránek s důrazem na přesnost a kvalitu

Máme řešení pro váš web, díky kterému oslovíte své zákazníky po celém světě v jazyce, kterému rozumí.

Be Understood

Stavíte mezinárodní web nebo již máte web nasazen a plánujete mezinárodní expanzi? Pojďte do toho s námi

Naše společnost vyvinula a v praxi ověřila standardizované řešení pro překlad webů se zaměřením na cílové publikum. Našim posláním je dodat lokalizaci webu na takové úrovni, aby se na něm vaši zákazníci cítili jako doma.

V rámci plánování jazykového rozšíření vaší webové prezentace je potřeba již při její tvorbě v domovském jazyce přemýšlet nad tím, na jaké zákazníky bude obsah cílit a v jakých zemích jej budou vaši zákazníci konzumovat.

Naše společnost vám nabízí poradenství v rámci internacionalizace vašich textů, konzultace k přípravě formátů a exportů textů, které se budou lokalizovat, a navrhne vám takové řešení, které zajistí srozumitelnost vašeho webu pro mezinárodní návštěvníky vaší prezentace.

Mezi nejběžnější souborové formáty, které zpracováváme při překladech webových stránek, patří například:

  • html, htm (HyperText Markup Language)
  • php (Hypertext Preprocessor)
  • json (JavaScript Object Notation)
  • xml (Extensible Markup Language)
  • resx (Resource File)
  • apod.

Není tedy třeba složitého vykopírování textů do jiného formátu; zjednodušeně se dá říci, že si poradíme s jakýmkoliv strukturovaným formátem zdrojového souboru exportovaném z vašeho systému. Při práci s těmito nativními formáty zůstane zachováno formátování a struktura stránek.
Implementace (nasazení) nové jazykové mutace je pak jednoduchou záležitostí.

Šetříme váš čas

Způsob přípravy e‑shopu k překladu a následný návrh moderního technického řešení vede až k 50 % úspoře času při lokalizaci internetových obchodů.

V rámci standardizovaného propojení našich překladatelských nástrojů přímo s vaším CMS prostřednictvím API zajistíme mimo jiné lokalizaci vaší webové prezentace téměř v reálném čase a každá aktualizace vašeho obsahu se k nám dostane téměř na jeden klik vašeho správce webu. Stejným způsobem proběhne nahrání lokalizovaného obsahu zpět do vaší webové prezentace. To znamená, že nasazení lokalizovaných textů budete mít bez práce. Před samotnou publikací přeložených stránek je samozřejmou součástí našeho řešení také kontextová korektura, která zajistí že přeložený text bude odpovídat i vizuálnímu obsahu vašich stránek.

Nedílnou součástí překladu webových stránek by měl být i tzv. SEO překlad. Tento druh překladu zahrnuje úpravy nejen textu, ale i překlady klíčových slov, tagů, nadpisů, a to s přihlédnutím k požadavkům cílového trhu v daném jazyce.
SEO překlad by měla být nadstavba klasického překladu – a nezřídka je vhodné, aby SEO překlad vyhotovil jiný lingvista než ten, který překládá obsah stránek.
V rámci nastavení workflow navrhneme složení překladatelského týmu zohledňující vaše požadavky pro daný jazyk nebo trh.

Další samozřejmostí je tvorba překladových pamětí, slovníků nebo tvorba překladatelského týmu, který vaší prezentaci sedne takzvaně na míru.

Naše standardizované řešení má za cíl výrazně zefektivnit vaše náklady na rozšiřování vašich stránek a snížit administrativní a časovou zátěž při nasazování lokalizace dalších jazyků, a to vše tak, aby vám vaši zákazníci bez problému rozuměli.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH