Překlady do více než 20 světových jazyků pro MALINA – Safety s.r.o.

Spolupráci se společností MALINA – Safety s.r.o. jsme navázali v roce 2011. Překládáme širokou škálu dokumentů od jednostránkových interních protokolů až po rozsáhlé překlady technického charakteru, jako jsou uživatelské manuály, produktové katalogy atd. V současné době realizujeme překlady z angličtiny do více než 20 světových jazyků.

Úspora času pomocí překladové paměti

Společnost MALINA – Safety s.r.o. je specialistou na ochranu dýchacích cest při nejrůznějších průmyslových aplikacích a působí na celosvětovém trhu jako výhradní distributor značky CleanAIR®, na tuzemském trhu je pak současně i velkoobchodníkem se svařovací technikou. Díky rozsáhlému vývojovému oddělení je společnost schopná svým zákazníkům přinášet spolehlivé a technologicky vyspělé filtračně-ventilační systémy CleanAIR®.

Spolupráci se společností MALINA – Safety s.r.o. jsme navázali v roce 2011. Překládáme širokou škálu dokumentů od jednostránkových interních protokolů až po rozsáhlé překlady technického charakteru, jako jsou uživatelské manuály, produktové katalogy atd. V současné době realizujeme překlady z angličtiny do více než 20 světových jazyků.

Mimo zachování formální jednotnosti textu a terminologické konzistence napříč všemi překládanými materiály je pro společnost MALINA – Safety s.r.o. velkým přínosem otázka časové úspory, související s intenzivním využíváním překladové paměti. Překladový systém umožňuje taktéž vyřešit problematiku týkající se katalogových čísel, objednávkových kódů či produktových názvů a dalších označení, které v našich textech zpravidla nejsou součástí překladu. Pomocí speciálně nastavených šablon a příslušných filtrů nejsou vybrané výrazy do cenových nabídek zahrnovány, aniž by zákazník musel zdrojový text pro samotný překlad jakkoliv upravovat. Díky tomuto postupu jsme dosáhli vysoké kvality a ekonomicky efektivního řešení zadávaných projektů. Nadále umožňujeme zadávat zdrojové texty v InDesignu a výstupní překlady předáváme ve stejném formátu. Na klientově straně tak odpadá výrazná část interních nákladů související s úpravou formátování textu, při současném snížení tiskových chyb.

Klient velmi oceňuje nejen profesionální přístup obchodního a produkčního týmu Aspeny, ale také kvalitu překladů, vstřícné jednání a dodržování dohodnutých termínů.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci