Automatizace proniká do všech oblastí lidských činností a překladatelství není výjimkou. Vezmou roboti práci i překladatelům?

Automatizace proniká do všech oblastí lidských činností a překladatelství není výjimkou. Vezmou roboti práci i překladatelům? V dohledné době určitě ne. Lidský jazyk je totiž neuvěřitelně složitý systém, jehož správné a efektivní používání vyžaduje mimo jiné i znalosti o lidské společnosti, kultuře a světě jako takovém. I tak ale počítače, a především CAT nástroje (z angl. computer-assisted translation nebo computer-aided translation), značně usnadňují práci. Podívejte se jak.

Jak CAT nástroje fungují?

CAT nástroje (angl. CAT tools, česky někdy označované jako počítačem podporované překlady) jsou souhrnným označením specializovaných počítačových programů využívaných  při překladatelském procesu. Používají se především při překladech rozsáhlých odborných textů, manuálů, návodů, katalogů nebo třeba příbalových letáků. Pro překlad uměleckých textů se příliš nepoužívají – tam veškerá práce leží na bedrech překladatele.
 
Základní funkcí nejvíce využívaných CAT nástrojů je překladová paměť. Do té se při práci překladatele ukládají přeložené texty a postupně se tak vytváří rozsáhlá databáze vět a jejich příslušných překladů. Pokud se již přeložená věta nebo jí podobná v textu objevuje opakovaně, překladatel už nemusí vše znovu překládat – program mu automaticky nabídne uložený překlad, který může překladatel využít při další práci. Překladová paměť je pak samozřejmě případně k dispozici i dalším překladatelům, kteří na projektu pracují souběžně nebo na něm budou pracovat v budoucnu. S rostoucí velikostí paměti tak lze všechny další překlady realizovat rychleji a jednodušeji.
 

Další užitečné funkce CAT nástrojů

Překladová paměť však není vše, co mohou CAT nástroje nabídnout. Umožňují také zpracovávat náročnější formáty souborů (HTML, XML, JSON, formáty programů pro zpracování grafiky, jako jsou Adobe InDesign, FrameMaker, QuarkXPress a další), které by se jinak překládaly jen velmi obtížně. Mají i celou řadu dalších užitečných funkcí, např.:
 

  • Automatická kontrola gramatiky a pravopisu: Podobnou funkci nejspíš využíváte při psaní textů v textovém editoru, jako je MS Word, i vy.
  • Automatická formální kontrola překladu: Kontroluje správné používání čísel, interpunkci, závorky a uvozovky, délku textu, jeho konzistenci, použitou terminologii atd.
  • Terminologická databáze: Seznam překladů konkrétních odborných termínů, které se v textu vyskytují. Vždy, když se tyto termíny objeví, program nabídne jejich překlad.
  • Full-textové vyhledávače: Na rozdíl od Googlu tyto vyhledávače nevyhledávají na internetu, ale v databázích překladových pamětí. V nich se snaží najít již přeložené úryvky textů, které odpovídají částem právě překládaného textu. To napomáhá konzistentnímu používání terminologie a také se tím celý proces překladu urychluje.

Co CAT nástroje rozhodně nejsou?

CAT nástroje nejsou synonymem pro strojový překlad. Stále pro vás pracuje člověk, odborník na lingvistiku a obor, který se překládá. Jsou to pouhé nástroje lidských překladatelů, kterým usnadňují práci. Strojový překlad oproti tomu automaticky převádí text z jednoho jazyka do druhého na základě počítačových algoritmů.
 

Serverová a cloudová řešení

Nedocenitelnou výhodou moderních serverových či cloudových CAT nástrojů je také možnost sdílení překladových pamětí, terminologických databází a rozpracovaných překladů v reálném čase. Na jednom projektu tak může velice efektivně pracovat hned několik překladatelů současně. 
 

Jak mohou CAT nástroje pomoci právě vám?

Jak jste jistě již pochopili z předchozích řádků, použití překladové paměti umožňuje rychlejší a snazší práci, díky čemuž vám můžeme dodat překlad rychleji a se slevou. Další funkce, jako jsou terminologické databáze nebo formální a gramatické kontroly textů, výrazně přispívají ke zvýšení kvality překladu. A možnost zpracování řady komplexních formátů souborů znamená, že nemusíte zbytečně ručně vykopírovat texty z vámi používaných softwarů do Wordu a po překladu je zase nakopírovat zpět. Prostě nám pošlete zdrojový text ve formátu, ve kterém běžně pracujete, a my vám dodáme překlad ve stejném formátu.
 
Sečteno a podtrženo: využitím CAT nástrojů získáte kvalitní překlad, na který nebudete muset dlouho čekat a bude za rozumnou cenu a bez zbytečné práce na vaší straně.


Které CAT nástroje používáme při práci pro vás?

V Aspeně používáme nejmodernější serverové nástroje memoQ server a Across Language Server a také řadu dalších.


V současnosti se bez CAT nástrojů neobejde nikdo, kdo to s kvalitními technickými překlady myslí vážně. Pokud chcete špičkový překlad za rozumnou cenu a v přijatelném termínu, obraťte se na nás. Moderní překladatelské technologie používáme při tvorbě textů pro naše renomované zákazníky a rádi své know-how využijeme i při práci pro vás.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci