Korektura překladu: Proč je důležitá a co všechno za ní stojí?

Publikujete články na web? Jste autorkou či autorem prózy, beletrie nebo odborných publikací? Jistě tedy víte, že nestačí si text po sobě pouze přečíst, aby mohl být zveřejněn, ale je důležitá minimálně dvojí kontrola. U překladů z cizích jazyků to pak platí dvojnásob. Proč tomu tak je a co všechno stojí za korekturou překladu, jsme pro vás shrnuli do tohoto článku.

Proč nepodceňovat korekturu překladu?

Ať už jste bloger, akademický pracovník, který píše odborné články, nebo se podílíte na tvorbě korporátního PR, určitě chcete svou práci odvést nejlépe, jak dovedete. Chcete, aby vaše texty byly srozumitelné, přehledné, nepostrádaly logiku a plnily svůj (nejpravděpodobnější) účel – zajistily prodejnost vašeho produktu. Pokud navíc používáte více jazyků, je potřeba každou variantu a každý překlad podrobit korektuře. I kdyby byl překladatel sebelepší, může přehlédnout překlepy, nemusí perfektně ovládat gramatiku, nebo nezná příslušné odborné názvosloví či reálie dané země. Představte si, že byste si např. nechali přeložit důležitou obchodní smlouvu a bez korektury ji podepsali. Takové počínání by mohlo vést i k fatálním následkům.

Co všechno a proč korektor překladů kontroluje?

U překladů, tedy u převodů textu z jednoho jazyka do druhého, je důležité především zachování významu samotného textu. I kdyby obsahoval nepodstatné chyby, které nemají přímý vliv na význam, jazykový korektor se postará o to, aby byl text gramaticky bez chyby a významově odpovídal danému účelu. Tímto se dostáváme k prvnímu typu korektury –jazykové. Ta u běžných překladů dostačuje., Pokud se však své texty chystáte vydat knižně a navíc se v nich zaměřujete na odborné téma, je na místě stylistická, odborná a předtisková korektura.

Stylistická korektura zajistí maximální čtivost a srozumitelnost textu a provádí ji rodilý mluvčí, který nejlépe zná zvláštní jazykové obraty typické pro danou zemi. Pro odborné texty je dobré mít jak odborného překladatele, tak korektora, který se v daném oboru vyzná. Odborný korektor dohlédne na terminologickou bezchybnost, správnost použití odborných názvů a výrazů – a to nejen z pohledu překladu, ale i stylistiky. Nechť je příkladem učebnice matematiky, kde korektoři řeší kontext a další souvislosti vzhledem k obsahu. Významově se text změnit nesmí, k úpravě (odborné) terminologie může.

V naší praxi často vycházíme z terminologického slovníku zákazníka, abychom předešli výrazovým nepřesnostem. Pokud je to pro vaši firmu relevantní a ještě jej nemáte, doporučujeme takový interní „glosář“ vytvořit.

U textů, které míří do tisku a budou reprodukovány, je v každém případě nezbytná předtisková a technická korektura (neboli tzv. in-context review korektura). Korektor či korektoři, kteří mají tyto činnosti na starost, kontrolují čitelnost textu, správné pořadí kapitol a stránek, na přílohy a celkovou grafickou podobu. Jejich oku také nesmí uniknout typografické chyby, mezi které často patří chybně rozdělená slova na konci řádku, chybně vložené čárky mezi větami nebo nevhodné znaky. Kontrolují se samozřejmě i fotky a obrázky, které musí být vhodně vloženy do kontextu zdrojového textu.

Záleží vám na kvalitním překladu?

Jestliže je pro vás kvalitní překlad opravdu důležitý, z výše uvedených důvodů nepodceňujte ani jeho korekturu. Všechny uvedené typy korektur se vašeho textu týkat nemusí, zvlášť pokud nepíšete o kvantové fyzice, nebo nepotřebujete přeložit návod na robotický vysavač. I když se vždy jedná o samostatné „čtení“ textu a ke každému typu korektury je zapotřebí zvláštního korektora (což však nemusí být pravidlem), nezoufejte, že byste museli zaplatit každého zvlášť. Každá profesionální překladatelská agentura nabízí korekturu jako součást překladatelského balíčku. My v Aspeně jsme každému zákazníkovi schopni připravit nabídku šitou na míru jeho potřebám.

Potřebujete kvalitní překlad a případně i jeho korekturu? Nebojte se na nás obrátit. Pracujeme s více než 200 jazykovými kombinacemi a profesionálními CAT překladatelskými nástroji. S vaším projektem si hravě a rychle poradíme!

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci