Časopis PLUS se nás zeptal, co pro ASPENU znamená být „agilní“ a které pracovní procesy jsme v poslední době zmodernizovali.

Co znamená být agilní? Podle slovníku je agilita aktivní, horlivá činnost. Jsme agilní společností? Na tuto otázku odpovídal náš výkonný ředitel Jakub Čapek v časopise PLUS.

Základní strategií Aspeny je soustředit se na rychlou a efektivní reakci na požadavky našich zákazníků, uspokojení i jejich nevyslovených potřeb a vnímání a analyzování změn vnějšího prostředí, kterým je smysluplné se přizpůsobit a implementovat změny do našich procesů tak, abychom zvyšovali náš potenciál a úspěšnost.

Všichni v současnosti vnímáme prudký růst ekonomiky, snižování nezaměstnanosti a zvyšování mzdových nákladů pro společnosti. Řada firem musí čelit problémům, které tato situace na trhu přináší. Náš vrcholový management v čele s majitelkou Petrou Cupákovou dokázal díky své včasné aktivitě udělat z nutnosti přednost. V Aspeně se nám povedlo optimalizovat náklady a současně zefektivnit procesy při zachování vysoké kvality našich služeb. Jsme nadále předním hráčem na trhu s překlady nejen v České a Slovenské republice.

Jak jsme toho dosáhli? Zaměřili jsme se na stabilizaci a posílení motivace zaměstnanců v první linii – těch, kdo se přímo zabývají řízením obchodních případů – a hledali jsme rezervy v administrativních procesech, abychom mohli zeštíhlit řídicí aparát. V minulých letech vedlo rozšiřování administrativní části naší společnosti k pomalejšímu rozhodování, nepružnosti a dokonce ke zkomplikování řady procesů. Intuitivně a zavčas jsme již v roce 2017 začali uplatňovat připravenou strategii na zeštíhlení administrativně-řídicího molochu. Šli jsme cestou slavného principu Cut the Middle Man – tzn. vyloučili jsme každý mezičlánek, který zpomaloval naši efektivitu. A výsledek?

Do roku 2019 vstupujeme jako flexibilně řízená společnost, bez obav z krize v důsledku nárůstu mzdových nákladů a nedostatku odborného personálu. Radikálně jsme snížili dobu rozhodovacího procesu. Neobáváme se velkých výzev a smělých vizí. V roce 2019 přecházíme na systém, který nazýváme„Překlady 4.0.“. Jde o zavádění moderních automatických nástrojů pro řízení procesů, informačních a obchodních systémů a radikální změnu našeho myšlení.

Co je tedy pro Aspenu agilita? Smělost, radikálnost, rychlost, modernizace a schopnost intuitivně v pravou chvíli přijímat nutné změny, aby se z nich stala výhoda.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci