Jak určit správnou cenu za překlad

Chystáte se zadat text k překladu? Pak vás jistě zajímá cena. V nacenění jakéhokoliv překladu, ať už obecného, či vysoce odborného, hraje roli celá řada aspektů. Co všechno je potřeba zohlednit při zpracování nabídky? A jak při naceňování postupujeme v naší překladatelské agentuře Aspena? Pokusili jsme se pro vás vše přehledně rozepsat v našem článku.

Základním kamenem nacenění je typ překladu

Spektrum jazykových služeb, které nabízí profesionální překladatelská agentura, je velmi široké, od překladů obecné povahy až po vysoce odborné texty či soudní překlady. Různé typy překladů vyžadují různou péči, některé musejí projít i náročnou lokalizací a má-li být výsledný text dokonalý, je potřeba počítat také s odbornou či jazykovou korekturou. Jiné nároky pak vyžaduje tlumočení, nebo dabing, u něhož je nezřídka nutné odposlouchat a přepsat text z originální audio nahrávky. To vše se samozřejmě propisuje do ceny za překlad.

Vzoreček stanovení ceny začíná rozsahem...

A co tedy v nacenění rozhoduje? Obecně lze říct, že cenu překladatelské služby utvářejí především dvě složky: rozsah a náročnost. Pokud jde o rozsah, u obvyklého písemného překladu se cena nejčastěji stanovuje podle počtu normostran, přičemž 1 NS = 1800 znaků včetně mezer. Účtovat cenu však lze i podle pracovních hodin strávených nad překladem, podle stopáže překládaného audio-video materiálu, nebo podle jiných jednotek.

… a pokračuje náročností překladu

Každá zakázka se naceňuje podle účelu, kterému má překlad sloužit, a ten jde ruku v ruce s náročností. Dejme tomu, že si u překladatelské agentury zadáte překlad webu – v takovém případě budeme kromě rozsahu řešit i formát stávajícího obsahu, požadovanou odbornost, způsob extrakce a zpětného nahrání obsahu na web, odpovídající množství korektur a služeb. Roli hraje samozřejmě také jazyková kombinace, speciální požadavky zákazníka a urgentnost zakázky.

K nejnáročnějším, a tedy i nejdražším patří překlady v oborech přírodních věd, jako je například vysoce odborná medicína, dále texty z oblasti jaderné energetiky a oborů s vysokou mírou specializace.

Proces naceňování prostřednictvím komunikace se zákazníkem

Jak naceňování probíhá v naší překladatelské agentuře? Každá poptávka je u nás systémově zaznamenána a přijata obchodním manažerem ke zpracování. Zodpovědný pracovník posoudí účel zakázky (překladu či tlumočení) a sestaví si seznam otázek, které je potřeba se zákazníkem projít.

Následně je navrženo odpovídající řešení, které zahrnuje vhodný nástroj ke zpracování, tvorbu slovníků, zohlednění opakování terminologie atd. Většinou navrhujeme zákazníkovi různé úrovně služeb a termíny zhotovení. Pokud se jedná o složitější zakázky, například v nestandardních formátech, zapojíme do zpracování poptávky naše specializované oddělení, které se zákazníkem dořeší např. způsob extrahování textů, formáty a podobně.

Opakující se text a dlouhodobá spolupráce? Nižší cena

Každý text prochází analýzou v překladovém nástroji, kde zohledníme například množství opakování (liší se podle množství již dříve přeloženého textu u nás ve společnosti). U objemných zakázek nebo s výhledem na dlouhodobou spolupráci máme samozřejmě vytvořen systém slev a benefitů pro zákazníka.

Nabídka ve většině případů představuje odhad ceny, avšak vždy garantuje neměnnou cenu za jednotku. Zákazník leckdy tedy zaplatí nižší částku, než byla dohodnuta, zatímco nárůst ceny je naopak naprosto výjimečný.

Jak jsme při naceňování rychlí?

V naší překladatelské agentuře se snažíme poslat zákazníkovi nabídku do hodiny od poptávky, ale záleží na komplikovanosti zakázky. U jednodušších projektů vyhotovíme cenovou nabídku v řádu minut, ale pokud je potřeba zásah specializovaného oddělení, nebo se jedná o složitý formát, trvá nacenění několik hodin.

Jsme profesionální překladatelská agentura se špičkovým týmem odborníků v širokém spektru oborů, což nám umožňuje dodávat komplexní řešení na míru. Máte zájem o nabídku, nebo se chcete poradit? Ozvěte se nám.

 

 

 

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci