Kvalitní marketingový překlad vyžaduje odbornost a cit

Překlady marketingových textů rozhodně nepatří do kategorie překladů běžných textů, u kterých se nemusí tolik dbát na stylistiku nebo kulturní zvyklosti dané země. Je to postup, během kterého hraje roli koordinace několika klíčových faktorů. Jen tak přeložený text nepozbyde smyslu, srozumitelnosti a účelu, za kterým má být publikovaný. Na co všechno se u marketingového překladu musí myslet, jak překlad probíhá a jaká úskalí se během celého postupu mohou objevit?

Kdo se věnuje marketingu, ten ví, že reklamní text musí být čtivý, poutavý a musí čtenáři sdělit danou informaci jasně a srozumitelně. Ne zřídkakdy se v těchto typech textů objevují vtipy, dvojsmyslné obraty a slovní hříčky, na které je pouhý strojový překlad krátký. Ať už se jedná o webové stránky, komunikační manuály, PR články nebo hesla a slogany, které mají upoutat a pobavit, je nutné brát jejich překlad s maximální vážností. Jen tak mohou tyto texty plnit své obchodní cíle. Příkladem může být známý slogan „Aby váš motor skvěle Shell“, kterému by po čistě mechanickém překladu rodilý mluvčí jen těžko porozuměl.

Na překlad je potřeba se dobře připravit

Z naší dlouholeté praxe víme, že heslo „Štěstí přeje připraveným“ není jen otřepaným klišé. Pro to, aby byl text přeložený co nejpřesněji a nejvýstižněji, je základem pečlivá příprava. V první řadě je důležité si se zákazníkem říct, co od svého marketingového textu očekává, jaké jsou jeho představy úprav textu, jak se chová trh, na kterém působí. Je dobré mít od něj k dispozici i terminologický manuál, klíčová slova, případně další firemní materiály, např. již přeložené texty zákazníka, které jsou dalším vodítkem k úspěšnému překladu.

Od zadání k překladu

Na samotný překlad marketingového textu jen překladatel nestačí. V naší překladatelské agentuře jde vždy o spolupráci týmu překladatelů, korektorů a copywriterů, kteří jsou pro daný jazyk a téma kompetentní. Odbornost je v tomto překladatelském odvětví bezpodmínečná. A nejde jen o vědomosti na poli marketingu, ale i v dané oblasti byznysu. Například u kosmetických produktů je nutné vědět, že v různých státech jsou zákonem dané způsoby popisků složení. Z tohoto důvodu je vhodné do překladatelského procesu zapojit jak odborníky, tak marketéry.

Po nastudování zadání a všech potřebných materiálů jsou na místě i tzv. testovací překlady, při kterých se ověří komunikační styl zákazníka, tonalita a podobně. V případě, že si u nás zákazník objedná i kontrolu textu po právní stránce, vyjdeme mu vstříc.

Jaká jsou úskalí marketingového překladu

Při překladech marketingových textů je důležitá nejen odborná znalost, ale také znalost kulturních specifik cílového trhu a zvyklostí dané země. Mezi nejsložitější jazyky při překladu, a to nejen z pohledu marketingu, patří asijské jazyky, což dokazuje příklad z naší praxe překladu do čínštiny – zdrojový text obsahující sousloví „šťastná čísla“ znamenající v čínštině „nešťastná“. Proto, ať už se jedná o odborné marketingové texty, ale i ty neformálnějšího rázu, je nezbytné mít přehled i o geografických reáliích. Aby ze strany čtenáře nedošlo k nepochopení myšlenky a sdělení obsahu, musí mít překladatel cit pro jazyk i vytříbenou stylistiku. Ve zdrojovém jazyce se totiž mohou nacházet odlišnosti, kdy je v překladu potřeba měnit nejen strukturu vět, ale často i celých částí obsahu. To platí i pro krátká hesla, názvy nebo popisky. Vzpomenout můžeme např. beauty and spa care, což lze přeložit jako relaxační sprchové gely.

Chcete zabodovat na zahraničním trhu?

Pokud se svým produktem či značkou míříte za naše hranice, nepodceňujte marketingový překlad. I malá chyba může pro vaši zahraniční expanzi znamenat krok zpět. Nebojte se proto oslovit profesionály, kteří mají s překlady marketingových textů zkušenosti. Ušetří vám čas ruku v ruce s finančními prostředky, které můžete investovat do svého podnikání.

I když patří překlady z/do angličtiny a němčiny mezi ty nejčastější, naše překladatelská agentura si poradí s překlady webů, reklam, produktových manuálů či letáků, ale i s dabingem ve více než 200 jazykových kombinacích. Ani překlad do bosenštiny, švédštiny, estonštiny, arabštiny, turečtiny nebo thajštiny pro nás není žádnou neznámou!    

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci