Překlady kompletní dokumentace pro společnost Bioveta

V roce 2011 společnost Bioveta navázala spolupráci s naší překladatelskou společností. Na naší spolupráci oceňují zejména schopnost zajistit překlady do/z celé řady jazyků – od běžných jazyků, jakými jsou angličtina či ruština, až po jazyky méně obvyklé jako například litevština, lotyština, řečtina, turečtina, rumunština a další.

Překlad 240 normovaných stran kompletní dokumentace k přípravku FIPRON z češtiny do angličtiny

Společnost Bioveta je nejvýznamnějším výrobcem veterinárních, imunobiologických a farmaceutických přípravků v České republice. Smyslem její činnosti je poskytovat odborné veterinární i chovatelské veřejnosti široký sortiment vysoce kvalitních veterinárních přípravků. Výrobky společnosti jsou prodávány nejen na českém trhu, současně jsou exportovány do více jak 70 zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. V souvislosti s těmito neustále se rozvíjejícími obchodními aktivitami u společnosti Bioveta stále častěji vznikala potřeba překladů.

V roce 2011 společnost Bioveta v této oblasti navázala spolupráci s naší překladatelskou společností. Na naší spolupráci oceňují zejména schopnost zajistit překlady do/z celé řady jazyků – od běžných jazyků, jakými jsou angličtina či ruština až po jazyky méně obvyklé jako například litevština, lotyština, řečtina, turečtina, rumunština a další. Nejčastěji překládanými dokumenty jsou texty do firemních zpravodajů – příbalové letáky k vakcínám, léčivům, informace o novinkách v oboru, atd. Během naší spolupráce se velmi osvědčilo také využívání moderních překladatelských softwarových nástrojů jako např. Trados, které zajistily jednotnou terminologii v překládaných dokumentech a cenově pro nás tyto překlady zvýhodnily.

Z významných zakázek realizovaných naší společností bychom rádi připomněli např. překlad zadávací dokumentace k veřejné zakázce z řečtiny do češtiny v rozsahu 63 normostran realizovaný v březnu 2014, či překlad 240 normostran kompletní dokumentace k přípravku FIPRON z češtiny do angličtiny, při němž byl využit překladatelský nástroj Trados.

Řekli o nás: Spolupráci se společností Aspena můžeme doporučit všem potenciálním zákazníkům, kteří hledají vysoce kvalitního a flexibilního dodavatele nabízejícího široké spektrum překladatelských, tlumočnických a lokalizačních služeb.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci