Proč je důležitá lokalizace překladu a sjednocení terminologie?

Chystáte se expandovat se svým produktem nebo službou na zahraniční trh? Abyste na něm mohli uspět, budete si muset nechat přeložit a s největší pravděpodobností také lokalizovat veškerou dokumentaci, která je pro váš byznys určující. Zvláště pak v oborech techničtějšího rázu je důležité připravit si i terminologický slovník pojmů. Proč jsou tyto kroky nezbytné k tomu, aby váš dobrý úmysl profitu v zahraničí neměl opačný efekt?

Lokalizace textů jako cesta k úspěchu

Můžete mít perfektně nastavenou komunikační strategii a marketingové texty vyšperkované do posledního detailu, ale když jim zahraniční čtenář nebude rozumět, bude veškerá vaše snaha marná. Aby bylo vaše sdělení pro rodilého mluvčího jasné a čitelné, je nutný nejen jeho správný a věcný překlad, ale také přizpůsobení místním zvyklostem a reáliím. K těmto účelům slouží lokalizace textu.

Co je lokalizace a čím se liší od klasického překladu?

Lokalizace a překlad bývají často zaměňovány, resp. považovány za jedno a totéž. Tato mýlka může mít pro firmy, které se rozhodly rozšířit svou působnost na zahraničním trhu, negativní dopady, neúspěšnou snahou o budování značky počínaje a červenými čísly konče. Pouhý kvalitní překlad webu a popisků produktů, návodů k obsluze nebo interní dokumentace nestačí, texty je potřeba také lokalizovat.

A co přesně že se tou lokalizací rozumí? Jedná se o komplexní proces překladu z jednoho jazyka do druhého se zohledněním kulturních a jazykových specifik a charakteristických znaků cílové země a přizpůsobení stylu překladu a tonality cílové skupině čtenářů. Výsledkem je, že dobře lokalizovaný text považuje cílový čtenář za originál, který byl napsaný rodilým mluvčím v jeho zemi.

Představte si, že se rozhodnete uvést svůj e-shop se spotřební elektronikou na anglický trh, a v popiscích produktů zapomenete zohlednit místní jednotky měr a vah. Je to sice detail, který by potencionální zákazník pravděpodobně pochopil a zvládl si hodnoty přepočítat sám, ale je to určité časové zdržení a známka neprofesionality, která by ho mohla od dalšího nákupu u vás odradit. Míry a váhy, měnové jednotky, formáty zápisu hodin nebo data jsou typické případy pro uplatnění lokalizace.

Lokalizace webových stránek a marketingových textů je kromě srozumitelnosti obsahu důležitá také z pohledu SEO a dohledatelnosti webu, a je proto víc než nutné analyzovat klíčová slova, která jsou pro daný segment v cílové zemi typická.

Další příklady lokalizace

Lokalizace se nevyužívá pouze v byznysu zaměřeném na prodej online, ale takřka ve všech odvětvích, na která si vzpomenete. Kvalitní dabing nebo překlad titulků se bez znalosti místních reálií neobejdou, stejně tak se lokalizace využívá u počítačových her. Ve všech těchto případech dříve nebo později narazíte na výrazy a slovní spojení, u kterých může špatný překlad způsobit ztrátu významu nebo vtipu, na nichž bylo sdělení postaveno.

Bez lokalizace se neobejdou ani softwarová řešení, mobilní telefony a elektronika obecně nebo příručky, interní dokumenty a především obchodní smlouvy, kde by mohlo dojít k fatálním právním důsledkům.

Bez jednotné terminologie se kvalitní překlad neobejde

Než své překladatelské agentuře předáte veškerou dokumentaci k odbornému překladu, nezapomeňte si připravit svůj firemní technologický slovník nebo glosář pojmů. Pokud by ho překladatelé neměli k dispozici, mohlo by dojít k narušení konzistence terminologie a stylu. Vaše firemní materiály by sice byly přeložené gramaticky správně, ale hrozí riziko, že by specifické výrazy měly v různých pasážích různý význam, protože se u některých slov a pojmů nabízí více variant překladu.

To vše navíc zvyšuje časové a finanční nároky v koloběhu připomínkování a korektur. Pro ještě větší kvalitu finálního překladu a konzistentní terminologii profesionální překladatelé využívají také CAT nástroje , které šetří čas a v konečném důsledku také finance zákazníka.

Potřebujete lokalizovat svůj web, software nebo firemní dokumenty, abyste byli úspěšní i v zahraničí? Neváhejte oslovit naši agenturu, která sestaví realizační tým pro váš projekt na míru vašim požadavkům.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci