Konzistence terminologie a stylu

Jednotná terminologie a styl pro větší přehlednost a srozumitelnost

V některých odvětvích (například v marketingu) se použití synonym a opisů velmi dobře hodí. V překladech z oborů strojírenství nebo life science je kreativita překladatele nepřípustná. Veškeré termíny musí být přeložené dle dohodnutého glosáře a výrazy nespecifikované ve slovníku musí dodržovat jednotnou formu a zavedenou terminologii daného odvětví.

Není možné, aby byl text pro čtenáře nepřehledný nebo byly použity termíny, které jsou sice po gramatické stránce správné, ale v daném jazyce nejsou zavedené a používané. Takové materiály nepůsobí profesionálním dojmem a konečný uživatel bude v rozpacích.

Jednotná terminologie díky osvědčeným procesům.

Použití překladových pamětí, terminologických glosářů, překladatelů a korektorů z potřebného oboru zajistí terminologii, která je jednotná, srozumitelná a pro daný obor zavedená.

Projektoví manažeři vždy zvolí optimální řešení pro daný projekt. Se zákazníky si odsouhlasíme termíny v glosáři, které jsou pro překladatele závazné. Překladová paměť se plní každým projektem, proto je každý další projekt víc a víc konzistentní.

Použití technologií

Použití technologií

CAT nástroje a využití překladových pamětí přispívají k terminologické jednotnosti.

Dodavatelé z oborů

Dodavatelé z oborů

Naši překladatelé jsou experti v daných odvětvích a znají zavedenou terminologii.

Glosář

Glosář

Zákazníkem schválený slovník zajistí nejen jednotnost, ale také překlad termínů dle specifických požadavků.

Projektové řízení

Projektové řízení

Zajistí výběr optimálního nástroje i dodavatelů a také dodržení termínu a rozpočtu.