Jak probíhá distanční tlumočení po telefonu?

S rozvojem moderních technologií se i způsob komunikace na poli tlumočení postupně dostává do jiných sfér. Řeč je o tlumočení na dálku, které je specifické v tom, že alespoň jeden z účastníků tlumočnického procesu se nachází na jiném místě než ostatní. I když zvlášť u této profese platí, že není nad osobní kontakt, nastávají situace, kdy je tato forma tlumočení nezbytná. Jaké jsou výhody a nevýhody tlumočení po telefonu a jak probíhá?

Odkud se distanční tlumočení vzalo?

Vznik tlumočení po telefonu se datuje do první poloviny 70. let v Austrálii, odkud se přes Spojené státy rozšířilo dále do celého světa. Používá se tehdy, když jeden z účastníků (tlumočník, klient, případně obchodní partner) není osobně přítomný rozhovoru nebo jednání. Využívají je jak malé firmy a velké korporáty, tak jednotlivci, a probíhá vždy obousměrně, tedy z cizího jazyka do mateřštiny a naopak.

V současné době narůstá poptávka po tlumočení formou videokonference přes různé komunikační platformy, což je na jedné straně důsledkem pandemické situace, na druhé straně vývojem online technologií, které celou komunikaci usnadňují a zrychlují.

Tlumočení na dálku: Jak probíhá a jaké může mít podoby?

Jak už bylo řečeno, u tlumočení po telefonu nebo formou videokonference fyzicky absentuje jeden z účastníků, a proto je zapotřebí do tlumočení zapojit moderní technologie. Jestli je to klasický telefon, mobilní zařízení nebo počítač záleží do velké míry na tom, zda se jedná o tlumočení, které je potřeba provést neprodleně, nebo o předem připravené tlumočení. V obou případech jde o konsekutivní tlumočení, kdy se tlumočí po krátkých a jednoduchých úsecích.

Tlumočení dohodnuté předem

Tato forma je bezesporu příjemnější a pohodlnější pro všechny zúčastněné strany, protože se můžou patřičně připravit a ví, co je čeká. Tlumočník většinou tlumočí z domova nebo ze své kanceláře, ale může nastat i situace, kdy si ho klient pozve do sídla firmy, odkud tlumočí třetí straně. Nejčastěji jde o obchodní jednání a komunikaci se zahraničními partnery, ale výjimkou nejsou ani trestní řízení, imigrační záležitosti nebo záležitosti sociálních služeb.

Expresní tlumočení na dálku

Podoba expresního tlumočení vyžaduje určitou dávku trpělivosti, a to hlavně pro stranu, která potřebuje najít tlumočníka co možná nejdříve. Ten je totiž ne vždy ihned k dispozici, zvlášť pokud se jedná o méně běžné jazyky. Obyčejně ale hledání zabere pouze desítky minut, případně, pokud není situace akutní, je možné expresní tlumočení domluvit na pozdější čas téhož dne.

Příkladem této formy může být tlumočení do zahraničí spojené se ztrátou dokladů, úrazem nebo trestnou činností. Tlumočení po telefonu, kdy klient potřebuje řešit situaci akutně, realizujeme v naší praxi často velmi rychle. Jedná se většinou o tlumočení pro pojišťovny při nenadálých situacích v zahraničí, jako je dopravní nehoda nebo hospitalizace v nemocnici.

Výhody a nevýhody tlumočení po telefonu

Všechno má svá pro a proti a platí to i v případě distančního tlumočení. Mezi jeho hlavní výhody patří dostupnost a rychlost předání potřebných informací mezi zúčastněnými. Je také finančně méně nákladný a je flexibilnější, protože tlumočník (ale i zákazník) nemusejí cestovat na konkrétní místo. Také náklady na vybavení jsou takřka zanedbatelné, protože není potřeba žádná speciální tlumočnická technika.

K nevýhodám tlumočení na dálku patří riziko nekvalitního spojení, ať už se jedná o mobilní signál nebo připojení k internetu nebo okolní hluk, a v případě tlumočení po telefonu bez obrazu nemůže tlumočník reflektovat nonverbální komunikaci, která je u této profese velmi důležitá. Je také nutné dbát na jasnost a srozumitelnost překládaných úseků, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, která by mohla být i fatální.

Potřebujete rychle najít tlumočníka, který vám na dálku přetlumočí obchodní schůzku, jednání s úřady, soudy nebo pojišťovnou v zahraničí? Nezáleží, jestli jste v Brně, Soulu nebo Washingtonu. Naše překladatelská společnost je tu pro vás, ať jste kdekoliv.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci