Simultánní vs. konsekutivní aneb Jaký typ tlumočení vybrat?

Každá událost, kde dochází k setkání účastníků, kteří mluví různými jazyky, vyžaduje v drtivé většině přítomnost tlumočníka, zvlášť když se jedná o jednání a konference s odborným obsahem. Existují základní dva typy tlumočení se specifiky sobě vlastními a každý z nich se hodí pro různé příležitosti. Pro jakou akci vybrat simultánní a pro jakou raději konsekutivní tlumočení?

Co kvalitní tlumočení obnáší?

Práce simultánního i konsekutivního tlumočníka patří k vůbec nejnáročnějším. Vyžaduje nejen perfektní znalost jazyků, ale také, především v případě simultánního tlumočení, přehled kulturních a společenských reálií dané země. Aby tlumočení proběhlo hladce a bez škobrtnutí, musí se tlumočník precizně připravit a maximálně koncentrovat na výklad řečníka. Plánujete akci, na které budete potřebovat tlumočnické služby? Uděláme vám jasno v tom, jestli máte zvolit simultánní nebo konsekutivní tlumočení.

Co je simultánní tlumočení?

Simultánní tlumočení, někdy označované také jako souběžné, je typ tlumočení, kdy překládaný proslov probíhá v reálném čase téměř souběžně s řečníkem, pouze s malou prodlevou. Na profesionální úrovni probíhá vždy v tlumočnické kabině, ve které má tlumočník k dispozici veškerou tlumočnickou techniku.

Simultánní tlumočení je vhodné především pro události většího rozsahu, jako jsou konference, akce s náročným odborným obsahem, kde se setkává větší počet účastníků hovořících různými jazyky. V naší praxi využíváme pokaždé dva tlumočníky na jeden jazyk a kabinu, kteří se střídají zhruba v půlhodinových intervalech, protože je velmi náročné udržet si 100% pozornost po celou dobu konání akce. Posluchači jsou vybaveni sluchátky, do kterých si navolí požadovaný jazyk.

Výhody simultánního tlumočení

 • posluchač dostává informace v reálném čase a může si vybrat z nabídky jazyků
 • řečník nemusí přerušovat svůj projev, což významným způsobem šetří čas
 • pozornost posluchače není narušena okolním ruchem, který dokážou odfiltrovat sluchátka
 • jde téměř o překlad slovo od slova, proto nedochází ke ztrátě více či méně podstatných informací
 • výše uvedené výhody vytváří pohodlí pro řečníky i posluchače a celkově lepší zážitek

Podtypem simultánního tlumočení je tzv. šušotáž, která se využívá v malém počtu zúčastněných stran mluvících rozdílnými jazyky. Tento typ tlumočení, kdy tlumočníci klientům šeptají překlad do ucha, má nevýhodu v odvádění pozornosti všech posluchačů.

Co je konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení, označované jako následné, je typ tlumočení, při kterém se nepoužívá žádná technika. Tlumočník se musí spoléhat pouze na svou paměť a poznámky, kterým se říká tlumočnická notace. V případě tohoto tlumočení musí řečník dělat krátké odmlky a tlumočník tedy interpretuje jeho projev pouze po krátkých částech. Existují ale i tzv. „vysoce konsekutivní tlumočníci“, kteří mají velmi dobře vycvičenou paměť a spolu s poznámkami zvládnou přeložit až několik minut řeči najednou.

Nejčastěji se konsekutivního typu tlumočení využívá při obchodních jednáních, pracovních večeřích, setkáních státníků nebo návštěvách zahraničních delegací, na pracovišti nebo ve výrobě. Využívá se i při soudních přelíčeních nebo trestním vyšetřování, v těchto případech však musí být tlumočník zapsaný v evidenci Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výhody a nevýhody konsekutivního tlumočení

 • z organizačního hlediska je mnohem jednodušší
 • tlumočník je v bezprostřední blízkosti řečníka, má více „manévrovacího“ prostoru a překlad je proto stylisticky kvalitnější
 • odpadají náklady na tlumočnickou techniku
 • nelze ho využít při setkání více stran mluvících různými jazyky, pouze pro strany hovořící dvěma různými jazyky
 • tlumočený projev je kratší než originál a může tak dojít ke ztrátě některých informací
 • projev řečníka není plynulý a je potřeba počítat s časovou ztrátou cca 30–50 %

Poptáváte tlumočnické služby? Sami můžete ovlivnit jejich kvalitu

Kvalita tlumočení není závislá pouze na schopnostech samotného tlumočníka. Rozhodují i další faktory, které může ovlivnit také strana klienta. Pokud tedy připravujete událost, která vyžaduje služby tlumočníka, nezapomeňte si rezervovat tlumočnické služby s předstihem, protože většina dobrých tlumočníků má kalendář zaplněný i měsíce dopředu.

Jakmile vám tlumočník termín potvrdí, poskytněte mu veškeré důležité informace týkající se obsahu, protistrany nebo délky celé akce. Podstatnou součástí jeho přípravy je také terminologický slovník pojmů, které na konferenci nebo obchodní schůzce zazní, případně odkazy na historické souvislosti. Výrazně tak tlumočníkovi pomůžete se dobře připravit a ušetříte čas jemu i sobě.

Náš tým projektových manažerů vám dokáže sestavit nabídku tlumočení na míru. V hledáčku máme totiž vždy tlumočníky, kteří jsou nejen zkušení, ale jejich odbornost také odpovídá požadavkům klienta.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci