Proč svěřit překlad smlouvy profesionálnímu překladateli?

Všem smlouvám věnujte velkou pozornost už při sestavování originálu. A jejich překlad, který má také důležitá specifika, rozhodně nenechávejte na laikovi. Přečtěte si, na co při překladu smlouvy dávat pozor nebo jak se od právního překladu liší ten soudní.

Co je to smlouva a proč ji nechat vypracovat právníky?

Smlouva je jedním ze základních stavebních kamenů občanského práva a ujednává vzájemný projev vůle smluvních stran, který směřuje ke vzniku, zániku nebo změně jejich práv a povinností. Řadí se mezi nejdůležitější dokumenty v podnikání, zaměstnání nebo bydlení a její tvorbu byste měli vždy svěřit do rukou odborníka. Důvod?

Každá firma nebo jednotlivec má specifické potřeby a vypracování smlouvy na vlastní pěst, případně použití vzoru dostupného na internetu, může vést k zahrnutí nerelevantních podmínek. Nebo naopak dojde k opomenutí důležitých stanov, čímž vzniká prostor pro právní kličky. Text smlouvy by měl:

  • být srozumitelný pro vás i protistranu,
  • logicky na sebe navazovat,
  • obsahovat jasné formulace v právnickém i lidském ohledu.

Jen tak se vyhnete následným opravám a dodatkům, v horším případě právním sporům, které mohou mít pro váš byznys nebo práci katastrofální důsledky. Pokud sami nemáte právní vzdělání a dobře se neorientujete v zákonech a paragrafech, šetřete svým časem a penězi a nechejte si smlouvu napsat právníkem nebo advokátem. Vyplatí se to i tehdy, když budete potřebovat překlad textu smlouvy.

Na co si dát pozor při překladu smlouvy

Na trhu je stále více možností, jak obchodovat nebo pracovat v zahraničí. Proto roste i nutnost překladu smluv a dalších firemních listin do jazyka cílové země. Jestliže v ní chcete uspět a vystupovat na profesionální úrovni, nechejte si odborně zpracovat originály i překlady veškerých dokumentů.

Právnická terminologie má ve smlouvách své jasné místo. Pokud se tedy do překladu pustí vaše známá, která sice umí perfektně anglicky, ale nemá potřebné právní znalosti, výsledný efekt bude přinejlepším ztráta času. Finální překlad se totiž musí maximálně podobat originálu co do obsahu i významu a zohledňovat místní zákony.

Odbornost překladatele tedy hraje mnohem důležitější roli než u běžných překladů, kde se nepatrné odchylky v obsahu dají tolerovat.

Každá země má také svůj vlastní právní systém, což je další důvod, proč by měl smlouvy překládat někdo, kdo se v této oblasti vyzná. EU se sice snaží o sjednocení práva pro uzavírání smluv a v členských zemích jsou tyto procesy jednodušší, ale třeba překlad anglické smlouvy vás překvapí svými přesně stanovenými postupy a terminologickými pravidly.

Jak vypadá soudní překlad originálu a co musí obsahovat?

Soudní překlad bývá často zaměňovaný s právním. Jaký je mezi nimi rozdíl? Rozhodující je osoba, která překlad provádí.

  • Právní překlad má většinou na starosti překladatel s překladatelským a právním vzděláním,
  • soudní překlad vám vyhotoví pouze soudní překladatel.

Pro některé písemnosti stačí právní překlad, jiné vyžadují soudní. Není ale výjimkou, že pro překlad společenské smlouvy budete potřebovat soudní ověření. U některých dokumentů je potřeba dokonce apostila nebo superlegalizace.

 

Příklady dokumentů pro právní překlad

●        kupní, pracovní a nájemní smlouvy

●        společenské smlouvy

●        smlouvy o zapůjčení vozidla

●        zakladatelské listiny

●        bezpečnostní předpisy

●        firemní normy a směrnice

●        dokumenty ISO

Příklady dokumentů pro soudní překlad

●        vysvědčení, diplomy

●        rodné a úmrtní listy

●        pasy a cestovní víza

●        žaloby, rozsudky, vládní texty

●        výpisy z rejstříku trestů nebo živnostenského listu

●        lékařské zprávy


Pro soudní překlad existují ekvivalenty jako úřední překlad, úředně nebo soudně ověřený překlad či překlad s kulatým razítkem. Jeho součástí je originál dokumentu pevně spojený s jeho přesným překladem a opatřený překladatelskou doložkou a kulatým razítkem. Tímto způsobem soudní překladatel stvrzuje, že je dokument pravý a cílová země ho může přijmout.

Kvalitní překlad smlouvy nechejte na odbornících

Aby byl překlad kvalitní a obsahoval veškeré potřebné náležitosti, měli byste na původním textu spolupracovat s právníkem. Ulehčíte tak práci překladateli a sobě ve výsledku ušetříte čas i finanční náklady. Nenechte se zlákat lidovými cenami, pod jejichž rouškou se může skrývat neodborný, ba i strojový překlad online překladačem. Překlad smluv a dokumentů, u nichž jde o vaši reputaci a budoucnost, svěřte profesionálovi nebo překladatelské agentuře, která má v tomto odvětví prokazatelné zkušenosti.

Jak získat soudní překlad od Aspeny?

  • Zašlete nám naskenovaný text originálu, na jehož základě vám předložíme cenovou kalkulaci.
  • Pokud budete naši nabídku akceptovat, můžeme se rovnou pustit do překladu.
  • Originál dokumentu nebo jeho úředně ověřenou kopii musíme mít i fyzicky. Můžete nám je zaslat poštou nebo přinést osobně do naší kanceláře.
  • Náš soudní překladatel sváže originál nebo jeho úředně ověřenou kopii se soudním překladem a jeho pravost potvrdí svou doložkou a razítkem.
  • Poté dojde k předání zakázky, na jeho způsobu se domluvíme během realizace.

Jsme tu pro vás i v případě, že potřebujete překlad smlouvy v němčině, holandštině či makedonštině nebo autorizovaný překlad kupní smlouvy pro cizince. Neváhejte se na nás obrátit.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci